Skip to main content

Χαρτογραφήσεις

Η διδασκαλία της ελληνικής στο Delaware των Ηνωμένων Πολειτειών και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Γεωργία και το Καζακστάν

22 Μαρτίου 2024 /14:00 - 15:30

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μέσω Zoom στον σύνδεσμο
https://authgr.zoom.us/j/96146492928?pwd=Sm94ODIxRk5USVJNMzVFOG1aa25WUT09

Πρόκειται για την τέταρτη συνάντηση στη σειρά διαδικτυακών διαλέξεων «Χαρτογραφήσεις», κατά τις οποίες αποτυπώνεται η διδασκαλία της Ελληνικής σε διαφορετικά συγκείμενα στο εξωτερικό. Την Παρασκευή 22 Μαρτίου και ώρα Ελλάδας 14:00 με 15:30 θα υπάρξουν τοποθετήσεις από τη Μαρίνα Ματθαιουδάκη και την Άννα Χατζηπαναγιωτίδου σχετικά με την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών και τη Γεωργία και το Καζακστάν

 Το επιστημονικό συμβούλιο της Δ.ΕΛ.ΕΞΩ.


«Η διδασκαλία της ελληνικής ως Γ2 στο πλαίσιο ενός προγράματος εμβάπτισης: Η περίπτωση του Odyssey Charter School – Delaware, U.S.»

Μαρίνα Ματθαιουδάκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η παρουσίαση θα εστιάσει στη δημιουργία ενός καινοτόμου προγράμματος εμβάπτισης στην ελληνική γλώσσα όπως αυτό υλοποιείται από το 2017 στο Odyssey Charter School (OCS), ένα δημόσιο σχολείο στο Delaware των ΗΠΑ.

Σκοπός της παρουσίασης είναι να αναδείξει τις προκλήσεις σχεδιασμού ενός τέτοιου προγράμματος αλλά και τις ευκαιρίες που δημιουργεί για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και προώθηση διαπολιτισμικών δεξιοτήτων.

Το σχολείο ιδρύθηκε το 2006 στο Wilmington της Πολιτείας Delaware στις ΗΠΑ από μία μικρή ομάδα Ελλήνων μεταναστών. Στόχος τους ήταν η προώθηση και διάδοση της νέας ελληνικής γλώσσας αλλά και η εξοικείωση της ευρύτερης αμερικανικής κοινότητας με τον αρχαίο και σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό.

Το σχολείο ξεκίνησε αρχικά να λειτουργεί ως δημοτικό σχολείο, αλλά σταδιακά επεκτάθηκε και στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης με αποτέλεσμα σήμερα, 17 χρόνια μετά την ίδρυσή του, να καλύπτει και τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης στις οποίες φοιτούν περισσότεροι από 2.000 μαθητές και μαθήτριες. Η εγγραφή των μαθητών/τριών στο σχολείο γίνεται μετά από κλήρωση και ως αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής, ο μαθητικός πληθυσμός του OCS περιλαμβάνει μαθητές/ήτριες από διάφορα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα και εθνοτικά υπόβαθρα, ενώ μόνο το 1% αυτών είναι ελληνικής καταγωγής.

Για την προώθηση της ελληνομάθειας, το σχολείο υιοθέτησε αρχικά το πρόγραμμα FLES (Foreign Languages in Elementary School) (Lassen, 1993) το οποίο προβλέπει καθημερινή διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας αλλά και των μαθηματικών στην ελληνική σε όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου (Κ-5). To 2017 το Υπουργείο Παιδείας στο Delaware ενέκρινε για πρώτη φορά τη δημιουργία ενός προγράμματος εμβάπτισης με Γ2 την ελληνική, το οποίο λειτουργεί στο σχολείο από το σχoλικό έτος 2017-2018 παράλληλα με το πρόγραμμα FLES. Όπως είναι γνωστό, τα προγράμματα εμβάπτισης  απευθύνονται σε παιδιά της κυρίαρχης, γλωσσικά και πολιτισμικά, ομάδας και η εγγραφή των μαθητών/τριών σ’ αυτά αποτελεί συνειδητή επιλογή της οικογένειας (Τουρτούρας, 2008).

Η παρουσίαση θα εστιάσει (α) στα δύο προγράμματα δίγλωσσης εκπαίδευσης του σχολείου (FLES και πρόγραμμα εμβάπτισης), (β) στον σχεδιασμό του προγράμματος εμβάπτισης και στα χαρακτηριστικά του και (γ)  στη σύγκριση των επιδόσεων των μαθητών/τριών των δύο προγραμμάτων στα ετήσια σταθμισμένα τεστ αγγλικής γλώσσας και μαθηματικών.

Βιβλιογραφία
Lassen, A. M. (1993). An overview of foreign language instruction in the elementary school. Graduate Research Papers. 2767. https://scholarworks.uni.edu/grp/2767
Τουρτούρας, Χ. (2008). Τύποι δίγλωσσης εκπαίδευσης και η ασυμβατότητα της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Εκπαιδευτική Κοινότητα, τεύχος 85, σσ. 32-39.


«Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Γεωργία και το Καζακστάν»

Άννα Χατζηπαναγιωτίδου, Πανεπιστήμιο Frederick

Ο ευρασιατικός χώρος, τον οποίο καταλαμβάνουν σήμερα οι Δημοκρατίες της Κοινοπολιτείας των Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ), πέρασε κατά τη διάρκεια των αιώνων, αλλά και κατά την εποχή μας, από αρκετές αλλαγές συνόρων (εξωτερικών και «εσωτερικών»), που μετέβαλαν – σε μερικές περιπτώσεις δραματικά – τον πολιτικό χάρτη, τόσο στο σύνολο όσο και τις επιμέρους περιοχές. Το γεγονός αυτό καθιστά μερικές φορές προβληματική την ιστορική ή και τη διοικητική ακόμα ένταξη του ελληνικού στοιχείου στη μία ή την άλλη εθνική επικράτεια.

Η εισήγηση διερευνά όψεις της εκπαίδευσης και της κοινωνίας των Ελλήνων σε δύο χώρες της π. ΕΣΣΔ, σε μια προσπάθεια να αναλυθεί η πορεία τους και η σημερινή κατάσταση.

Βασική επιδίωξη είναι η αποτύπωση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη Γεωργία και στο Καζακστάν σήμερα, μέσα από επιτόπιες έρευνες και εμπειρίες των εκπαιδευτικών που διδάσκουν εκεί.

Θα αναδειχτούν το προφίλ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών, οι όψεις της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης (φορείς, σχολεία, πανεπιστήμια) καθώς και τα προβλήματα τα οποία παρατηρούνται και απαιτούν τη στήριξη από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας.